Het selecteren van docenten Engels is mijn job.

Reeds meer dan 25 jaar hou ik me bezig met het rekruteren van taalleraars voor de English Academy en ik geef toe dat de selectie niet altijd gemakkelijk is. Wij engageren ons nochtans om de beste beschikbare docenten Engels te vinden zodat onze studenten hun ambities en dromen kunnen waarmaken. De reputatie van onze talenschool hangt ervan af. Dat betekent dus dat we erg strikt moeten zijn met de selectiecriteria die we hanteren.

Uw succes staat of valt bij het vinden van een goede docent Engels.

U hebt de beslissing genomen om taallessen Engels te volgen? Uitstekend. Maar hoe gaat u een leraar kiezen die aan uw verwachtingen voldoet? Er zijn talloze kandidaten voor de job van docent Engels. Hoe maakt u de juiste keuze? Baseert u zich op mond-tot-mondreclame of op uw intuïtie? De verkeerde keuze van een docent leidt tot het verlies van uw tijd, van uw geld en zelfs van uw motivatie om Engels te leren.

Ik deel hier mijn ervaring als zaakvoerder van een talenschool.

Als u het belang inziet een goede docent te vinden (of een talenschool die haar rekrutering ernstig neemt), is dit artikel voor u geschreven.

Ik heb 5 belangrijke criteria geselecteerd waaraan een goede docent Engels moet voldoen. Deze criteria kunnen ook worden nagegaan door iemand die geen specialist in taalopleidingen is. Ik raad u aan een taalcoach te kiezen die aan deze 5 criteria voldoet. Als u dat doet, vergroot u aanzienlijk de kans dat u uw doelstellingen kunt behalen.

Dus, zonder verder oponthoud:

Ziehier de 5 kenmerken van een uitstekende docent Engels.

docent Engels

1. De docent Engels heeft het Engels als moedertaal.

Ons allereerste selectiecriterium is dat onze taaldocenten ‘native speakers’ moeten zijn. Ze komen uit het Verenigd Koninkrijk, uit Ierland of uit de Verenigde Staten van Amerika, waar ze door Engelstalige ouders werden opgevoed.

Als u echt vooruitgang wil boeken, is er niets beters dan een docent Engels die zijn moedertaal grondig beheerst. Een Engelstalige leraar spreekt uitsluitend Engels met u. Een dergelijk taalbad maakt een snelle vooruitgang en een bijna instinctieve taalbeheersing mogelijk.

En wat met de uitspraak? Een native speaker is een garantie om de taal te leren met een Engelstalig accent. Indien het nodig is dat u een specifiek accent kunt gebruiken, kiest u gewoonweg een docent van het land of de regio in kwestie.

Een docent die zijn moedertaal onderwijst kan u ook culturele kennis van zijn thuisland bijbrengen. Elke taal is verstrengeld met de bijhorende cultuur. Een leraar die u de culturele referenties van bepaalde uitdrukkingen uit de doeken kan doen en u de mentaliteit van uw buitenlandse gesprekspartners kan toelichten, is een niet te verwaarlozen voordeel.

2. De docent is pedagogische gekwalificeerd.

Heel wat docenten Engels beschikken niet over een diploma van taalleraar, zoals een TEFL, een CELTA of een DELTA. Ze hebben misschien wel ervaring met lesgeven maar ze zijn daar nooit specifiek voor opgeleid. Ze beheersen de doeltaal wel maar het zijn geen taalkundigen.

Ik heb veel aspirant taaldocenten geïnterviewd die native speakers waren zonder pedagogische referenties. Ik stelde hen dan o.a. vragen alsof ik zelf een student was die iets niet begreep. Ze waren dan vaak zelf verbaasd vast te stellen dat ze niet in staat waren de grammatica en de fouten van niet-native speakers duidelijk uit te leggen.
Vooraleer men een taal kan doceren moet men ze eerst grondig hebben gestudeerd. Men wordt geen linguïst in een vingerknip.

Bovendien werden gediplomeerde taalleraars opgeleid om efficiënte didactische hulpmiddelen te gebruiken en om de interactie met studenten te verkrijgen. Een goede pedagoog zijn is eveneens iets dat men moet leren.

3. Een relevante ervaring als docent Engels

Naast het Engels als moedertaal hebben en beschikken over een taalkundig diploma is ervaring essentieel om een uitstekende docent Engels te zijn. Behalve wanneer u een proefkonijn wil zijn van een onervaren docent.

Bij de English Academy verwachten we van onze kandidaten een ervaring van minstens twee jaar voordat ze bij ons kunnen lesgeven. We hebben kunnen vaststellen dat die ervaring echt een belangrijk verschil voor de studenten uitmaakt.

Als u een elementaire of erg algemene behoeften hebt, is de ervaring van uw leraar gewoon een voordeel. Maar indien u een taalcoach zoekt om u bv. zakelijk Engels aan te leren of u te coachen voor een officieel taalexamen Engels (Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC), is de selectie van een docent die een specifieke ervaring heeft in dat domein een noodzaak.

Het is ook vanzelfsprekend dat een ervaren docent Engels ook een betere kennis van het beschikbare didactische materiaal heeft. Iemand die het pedagogische bronnenmateriaal voor het doceren van Engels als vreemde taal goed kent, is uiteraard beter in staat het materiaal te kiezen dat het best aan uw behoeften voldoet.

ervaren docent Engels

4. De keuze van een gespecialiseerde taalcoach.

Ik heb de lessen zakelijke Engels en voorbereiding op officiële examens Engels al vermeld. Het gaat hier om specialisaties waarover niet alle taaldocenten beschikken. Als uw behoeften werkelijk heel gericht zijn, moet u erover waken dat uw docent Engels over de hiervoor vereiste kwalificaties beschikt.

U begrijpt eveneens dat lesgeven aan volwassenen en aan kinderen niet op dezelfde manier gebeurt. De methode is verschillend. Men kan immers niet in alles gespecialiseerd zijn. Daarom moet u niet enkel de algemene ervaring van uw taaldocent nagaan maar ook het specifieke domein van zijn expertise. Een goede grammaticus zal u niet steeds goed kunnen helpen u op uw vergaderingen in het Engels voor te bereiden. Sommige docenten Engels zijn erg polyvalent maar zeker niet allemaal!

5. Evaluatie van de docent Engels door zijn studenten.

Als u een platform raadpleegt waarop taaldocenten zich voorstellen of wanner u een talenschool contacteert, dient u steeds goed na te gaan of er rekening wordt gehouden met de evaluatie van de studenten. Op het merendeel van de online platforms heeft u toegang tot de feedback die door andere studenten werd nagelaten. Dat laat u toe zich een eerste idee te vormen.

Bij de English Academy sturen we iedere student op het einde van zijn taalopleiding een vraag naar commentaar op elk aspect ervan. Hierdoor kan zowel ons management als de docent zelf nagaan wat er goed was en wat er eventueel beter kon geweest zijn tijdens de opleiding. Die commentaren laten ons toe de kwaliteit van onze diensten constant te monitoren.

Vergewis u er steeds van dat een dergelijke procedure voor feedback wordt toegepast, welke oplossing u ook kiest om uw Engels te verbeteren. Het garandeert een hogere kwaliteitsstandaard.

docent Engels Brussel

5 kenmerken van een uitstekende docent Engels: conclusie.

Een taalcursus Engels is een efficiënte oplossing om de taal te leren. Maar het is essentieel een echt goede docent te vinden. U moet in staat zijn een uitstekende leraar te vinden dankzij onze 5 criteria, die we ter afsluiting hier snel hernemen.

De docent Engels die u zoekt, is:

Engelstalig. Een native speaker kent zijn eigen taal door en door, geeft u een echt taalbad, spreekt met een perfect accent en kan u ook over de cultuur informeren.

Gediplomeerd. Let erop dat uw leraar een diploma van taalleraar heeft. Dat geeft aan dat het een bekwame linguïst is die de efficiëntste didactische methodes kent.

Ervaren. Kies een taalcoach die zijn ervaring ten dienste kan stellen, uw specifieke noden kan achterhalen en het meest aangepaste didactische materiaal kan uitkiezen.

Gespecialiseerd. Als u bijzondere vereisten hebt, moet u ervoor zorgen dat de geselecteerde docent wel degelijk over de vereiste specialisatie beschikt. Ga daar niet gewoon van uit.

Geëvalueerd. Ga steeds na dat uw docent Engels voortdurend wordt geëvalueerd door zijn studenten en/of door de organisatie die hem tewerkstelt. Het is immers nooit goed op zijn lauweren te rusten en elke opbouwende kritiek is nuttig.

Ziezo. U bent nu beter gewapend om een uitstekende docent Engels of een talenschool te kiezen voor uw taalopleiding.

Good luck learning English!

ZOEKT U LESSEN ENGELS MET DEZE KENMERKEN ?