Wat is het examen Engels ‘C2 proficiency of Cambridge’ en welke voorbereiding is vereist?

Tijdens de laatste 25 jaar heeft de English Academy reeds vele mensen geholpen om in het proficiency examen van de Universiteit van Cambridge te slagen. Hier leggen we uit wat het precies is en hoe het examen is gestructureerd.

Het ‘C2 proficiency’ is een van de officiële certificaten Engels als vreemde taal, of ESOL-examens, die worden aangeboden door de Universiteit van Cambridge. De naam refereert eveneens aan de test die men dient af te leggen om het certificaat te behalen. (IELTS is geen ESOL-examen en wordt daarom hier niet besproken.)

Omdat het taalniveau van studenten Engels erg varieert, werden er verschillende examens – elk van een andere moeilijkheidsgraad – gecreëerd.

voorbereiding Engels

Vijf ESOL-examens – één per niveau Engels

Het is een beetje verwarrend dat Cambridge English nieuwe namen heeft geïntroduceerd, aangezien de meeste mensen eerder vertrouwd zijn met de oude namen. Daarom vernoemen we ze hier allebei.

De nieuwe namen beginnen met het corresponderende niveau op het ERK (het Europees Referentiekader voor Talen) dat de taalniveaus in Europa definieert en aldus standaardiseert.

C2 Proficiency, best gekend onder de oude naam Certificate of Proficiency in English (CPE).

Dit is de test op het meest gevorderde niveau Engels als vreemde taal dat u kunt afleggen, aangezien het een taalkennis vereist die aanleunt bij die van een ‘native English speaker’.

C1 Advanced, beter gekend als: Certificate of Advanced English (CAE).

Dit diploma bevestigt dat u een gevorderde kennis van het Engels hebt. Het is een erg populaire test en is vaak vereist voor niet-Engelstaligen die willen studeren aan Britse universiteiten.

B2 First, ook gekend onder de naam: Cambridge English: First Certificate of English (FCE).

Dit attesteert een hoger intermediair niveau. Het bevestigt dat u zich redelijk uit de slag kunt trekken in het Engels.

B1 Preliminary, voordien gekend als: Cambridge English: Preliminary English Test (PET)

Dit is een examen Engels van een intermediair niveau Engels en toont aan dat u zich kunt behelpen in de taal.

A2 Key, vroeger gekend onder de naam: Cambridge English: Key English Test (KET).

Dit certificaat toont aan dat u een basiskennis hebt van het Engels en vergt een beperkte voorbereiding.

Waarom een examen Engels afleggen?

1. Wereldwijde erkenning van uw taalniveau Engels.

Indien u in het C2 Proficiency examen slaagt, bezit u een officieel bewijs dat u het Engels op een buitengewoon hoog niveau beheerst en dat u kan communiceren met de nauwkeurigheid en vlotheid van een Engelstalige persoon.

Aangezien de Cambridge Universiteit uw taalniveau certifieert, worden deze examens wereldwijd erkend; niet enkel in Europa, maar ook in Azië, Amerika en Afrika.

2. Vereiste voor studies in het Engels.

Als u aan een Engelstalige universiteit wenst te studeren, in een ESOL-certificaat vaak een vereiste. We raden u aan de universiteit van uw keuze te contacteren en te vragen welk certificaat u moet voorleggen. Ze zullen u informeren zodat u kunt starten met de voorbereiding van de juiste test.

3. Vereiste voor het werk.

Bepaalde jobs vereisen reeds bij de sollicitatie een officieel bewijs van taalvaardigheid Engels.

Een werkvergunning in Engelstalige landen zoals Canada en Australië kan ervan afhangen.

Maar ook voor een job bij een Europese organisatie in België of elders kan het bezit van een taaldiploma als voorwaarde opgelegd worden.

4. Positief voor uw carrière

Zelfs als het geen formele vereiste is voor een nieuwe job of een promotie, staat een C2 Proficiency certificate erg goed op uw CV. Zeker in deze tijden waarin een gevorderd niveau van het Engels onmisbaar is voor bijna elke carrière in het management van een bedrijf.

5. Leer sneller Engels dankzij de voorbereidingscursus.

We krijgen vaak studenten met een gevorderd niveau over de vloer die hun resterende foutjes en aarzelingen willen wegwerken met een voorbereidingscursus op dit examen Engels. Voor sommige studenten is het simpelweg een uitdaging om een bijzondere leerprestatie te leveren.

Een taaltest Engels aan het einde van het schooljaar motiveert ze om méér te doen. Dat is een reden waarom wereldwijd meer dan 45.000 mensen elk jaar het CPE-examen afleggen.

Wat moet u over de Proficiency test weten om u voor te bereiden?

Er zijn vier papers om de vier taalvaardigheden te testen: lezen, schrijven, luisteren en spreken.

U ontvangt een aparte score voor elke vaardigheid en voor ‘Use of English’ oftewel ‘gebruik van het Engels’. Deze vijf scores worden opgeteld om een algemeen resultaat voor het examen Engels te bepalen.

Laten we naar elke paper afzonderlijk kijken:

A. Luistervaardigheid en gebruik van het Engels.

Dit deel duurt 1,5 uur en gaat na hoe goed uw begrip is van diverse teksten, zowel fictie (romans) als non-fictie (zoals dagbladen, magazines en handboeken). U moet in staat zijn het Engels vanuit verschillende invalshoeken te vatten: de inhoud en de structuur van teksten zowel als de uitwerking van opinies en ideeën.
Er zijn in totaal 53 vragen, verdeeld over 7 verschillende delen.

In ‘gebruik van het Engels’, toont u uw kennis van het taalsysteem aan door het uitvoeren van diverse taken op het vlak van zowel de woorden, de zinnen als van de hele tekst. Er zijn ook invuloefeningen, begripsvragen en een geschreven samenvattingsopdracht.

B. Voorbereiding schrijfvaardigheid Engels.

Dit deel duurt eveneens 1,5 uur en test of u teksten kunt schrijven van verschillende types, zoals essays, reviews en rapporten. Dit paper bevat ook vragen over opgegeven teksten. Antwoorden hebben een lengte van 300 à 350 woorden.

De schrijfvaardigheidstest bestaat uit twee delen.

C. Voorbereiding luistervaardigheid Engels.

Deze paper duurt 40 minuten en verifieert of u een aantal gesproken lezingen, interviews en toespraken kunt begrijpen. Er zijn in totaal 30 vragen, ingedeeld in vier delen. De voorbereiding van deze paper is redelijk divers en vergt vooral een intensief contact met de gesproken Engelse taal.

D. Voorbereiding spreekvaardigheid Engels.

Dit deel duurt 16 minuten per twee kandidaten en is bedoeld om na te gaan in welke mate u in staat bent te interageren in gesproken Engels op een vlotte en efficiënte wijze.

De conversatietest evalueert uw bekwaamheid om in het Engels te communiceren in verschillende contexten. U krijgt hiervoor foto’s en uitgeschreven onderwerpen.

De paper bestaat uit drie delen: een interview, een samenwerkingstaak en een individuele conversatietest.

CPE examen

Voorbereiding Engels examen: conclusie.

De CPE is het hoogst aangeschreven certificaat Engels als vreemde taal van de Universiteit van Cambridge. Het bewijst dat u de Engelse taal beheerst zoals de meeste Engelstaligen.

Het examen Engels evalueert alle vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het is een lange test die vele facetten van deze vaardigheden behandelt. De test wordt in twee delen afgelegd: de schrijf-, luister- en leesvaardigheidstest op één dag en de spreekvaardigheidstest op een andere.

De data, de locatie en de kostprijs van de examens kunt u best online nachecken. In België kijkt u best naar de website van the British Council, die deze examens afneemt.

The English Academy is een officieel Cambridge Exam Preparation Centre. Dit betekent dat we kandidaten voor de ESOL-examens op de test van the Britisch Council voorbereiden, in samenwerking met Cambridge English.

Hoe kunt u zich best op de IELTS test en de CPE toets voorbereiden?

Share This Story, Choose Your Platform!