Onze lessen Engels te Brussel worden aan uw individuele situatie aangepast.

De filosofie van de English Academy te Brussel verschilt erg van die van talenscholen die werken met een vaste methode of zelfs een franchise-methode. Meer dan 70 jaar lang hebben we mensen geholpen om Engels te leren. Op basis van deze ervaring heeft onze ploeg een systeem ontwikkeld dat een accurate en efficiënte evaluatie mogelijk maakt van ieder die een snelle vooruitgang wil boeken in de Engelse taal met individuele lessen. We passen processen toe die nodig zijn om een optimaal resultaat te bereiken.

Dit is hoe we het doen:

Individuele behoeften bepalen.

De English Academy is gereputeerd voor zijn gepersonaliseerde taalopleidingen. Daarom is het aanbevolen dat u een afspraak maakt op onze school zodat we de tijd hebben om uw persoonlijke situatie te analyseren.

U legt een dubbele taaltest af: een schriftelijke meerkeuzetest en een mondelinge test om uw vlotheid na te gaan. We bepalen ook uw behoeften: u vertelt ons in welke omstandigheden u de Engelse taal zal gebruiken en we gaan na welke gaten u hebt in uw huidige talenkennis.

lessen Engels Brussel

Uurrooster en tijdsduur aanpassen.

Het is belangrijk dat u de Engelse lessen kunt volgen wanneer u er beschikbaar voor bent. U kan kiezen voor een flexibel pakket uren dat kan gepland worden wanneer u dat wenst.

Een efficiënte oplossing zijn onze intensieve private Engelse lessen, waarbij u elke dag een les hebt gedurende één of meerdere weken. Deze oplossing garandeert een snelle verbetering van uw Engels indien u zich hiervoor vrij kunt maken.

Uw opleiding kan plaatsvinden in onze talenschool te Brussel of in uw lokalen.

Het totale aantal uren hangt af van het verschil tussen uw huidig taalniveau en het niveau dat u wil bereiken. Uw budget is ook een factor van belang. U hebt het laatste woord over welke cursus u wenst te volgen en voor hoe lang.

Uw lessen Engels bieden oplossingen op maat.

Zodra we alle informatie hebben over uw beschikbaarheid, de gevraagde intensiteit, uw budget, uw niveau en uw objectieven, kunnen we een unieke taalcursus voor u creëren die op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Deze gepersonaliseerde benadering komt ook tot uiting in de keuze van het didactische materiaal voor uw lessen Engels. De English Academy Brussel heeft lesmateriaal beschikbaar voor elke behoefte en elk niveau en het kan steeds worden aangepast indien vereist.

lessen Engels

Keuze van de leraar voor uw lessen Engels te Brussel.

Een andere factor van groot belang is de keuze van de juiste leraar voor uw cursus.

Het is logisch dat we een leraar Engels aanduiden die beschikbaar is voor het uurrooster van uw keuze. Maar we zorgen er ook voor dat uw docent de juiste achtergrond heeft voor uw specifieke behoeften. We proberen de ideale combinatie te maken, aangezien iedereen uniek is.

U hebt de garantie dat uw trainer een ervaren native speaker is die gecertifieerd is als leraar Engels als vreemde taal. Hij of zij woont misschien wel in Brussel maar is afkomstig uit Engeland, Ierland, Amerika of Canada.

Alert en aanpasbaar.

Uw leraar heeft de kwaliteiten en de ervaring om na te gaan of er in de loop van het programma aanpassingen dienen te gebeuren aan gewijzigde omstandigheden. Als we zien dat bepaalde activiteiten meer problemen opleveren dan verwacht, passen we het programma aan om zo het probleem op te lossen. Wat ook wel eens gebeurt is dat een student zijn objectieven herdefinieert of het uurrooster wil veranderen. We zullen altijd een oplossing trachten te vinden die voor iedereen past.

Rapport en certificaat.

Op het einde van uw taallessen Engels ontvangt u een gedetailleerde evaluatie van uw vooruitgang in de verschillende vaardigheden en uw algemene voortuitgang op het Gemeenschappelijke Europees Referentiekader voor Talen. Dat rapport omvat eveneens persoonlijke commentaren en advies over de verdere verbetering van uw taalkennis Engels.

Naast het rapport ontvangt u ook een certificaat dat de gevolgde cursus, het aantal uren en uw eindniveau bevestigt.

Uw feedback over uw lessen Engels in Brussel.

De onafgebroken monitoring van onze lessen en onze trainers is essentieel om de kwaliteit van onze lessen Engels en uw vorderingen in de taal zo goed mogelijk te garanderen.

Daarom vragen we van onze klanten een feedback over hun cursus zodat we leren hoe tevreden ze zijn. Ze geven ons hun mening over de vooruitgang die ze maakten, over wat ze dachten over de kwaliteit van onze diensten en over hun docent.

Deze opvolging houdt ons alert en laat ons toe bepaalde aspecten van onze methode te verbeteren indien nodig.

cursus Engels Etterbeek

Kom naar de English Academy in Brussel voor lessen Engels, gericht op uw behoeften, beschikbaarheid, budget en niveau.