Dit artikel is voor ouders die willen dat hun kinderen Engels leren spreken en begrijpen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een intensieve taalopleiding te volgen: de taallessen op de middelbare school zijn niet zo goed, de schoolresultaten van uw kind waren onvoldoende of er zijn specifieke redenen (reis, vrienden, familie) om het leren van een tweede taal te versnellen.
Een van de populairste manieren om dit te verhelpen is een intensieve taalstage tijdens de schoolvakantie.
Maar is dat wel de beste oplossing? En zo ja, hoe te kiezen tussen de talrijke taalkampen die worden aangeboden?
Op basis van mijn lange ervaring met taaltrainingen heb ik nuttige informatie samengebracht die u zal toelaten een cursus te vinden die uw kind effectief Engels zal leren spreken en begrijpen.

Engels leren spreken en begrijpen

1. Zijn de schoolvakanties het beste moment voor een taalopleiding?

Tieners krijgen meestal veel huiswerk mee op de middelbare school. Daarnaast hebben ze vaak andere buitenschoolse bezigheden zoals sport, muziek of soortgelijke activiteiten.

Dit betekent dat er niet veel tijd beschikbaar is gedurende het schooljaar voor bijkomende taallessen ’s avonds, op woensdagen of in het weekend.
Een tweede probleem is de verplaatsing naar en van de taalles. Tijdig aanwezig zijn is vaak al een probleem. En in de donkere, koude wintermaanden is de terugreis naar huis ook niet steeds vanzelfsprekend voor jonge kinderen.

Deze problemen zijn er niet tijdens de schoolvakanties: de buitenschoolse activiteiten zijn onderbroken, net zoals de gewone lessen op school. Daardoor komt er veel tijd vrij voor andere activiteiten overdag, zonder de stress die met de verplaatsing van de adolescenten gepaard gaat.

Omwille van die praktische redenen kan niet worden ontkend dat de schoolvakanties de beste periode zijn voor intensieve taallessen voor tieners, gericht op beter Engels leren spreken en begrijpen.

Een ander thema is de keuze tussen een lokale talenschool en een residentiële taalstage in het buitenland, bv. in Engeland, de USA of Ierland. Over dit interessante onderwerp heb ik een ander artikel geschreven.

2. Onderzoek met 4 simpele vragen of een taalstage uw kind snel Engels zal leren spreken en begrijpen.

Aan welke voorwaarden moet een goede taalopleiding voldoen? Ik geef hier die kenmerken die u gemakkelijk kunt begrijpen en nagaan, zonder specifieke kennis over didactische methodiek, zodat u zelf vlot kunt oordelen.

Als u een intensieve taalcursus voor uw kind zoekt, raad ik u aan om bij meer dan één talenschool informatie op te vragen zodat u kunt vergelijken en een talenschool kunt kiezen, gebaseerd op de antwoorden op de volgende 4 vragen:

  1. Zijn de docenten gekwalificeerde en ervaren ‘native speakers’ die hun moedertaal aanleren?
  2. Is het aantal tieners per groep strikt beperkt, zodat elke deelnemer actief kan deelnemen en spreken?
  3. Worden er minstens 5 verschillende niveaus georganiseerd, zodat de groepen homogeen zijn?
  4. Is de school een professionele organisatie en geen tijdelijk initiatief gedurende de schoolvakanties?

Het antwoord op de vier vragen moet ‘ja’ zijn. Indien u deze gegevens niet terugvindt op de website van de talenschool die u interesseert, moet u het hen vragen, omdat het essentiële informatie is. Meer dan 70 jaar ervaring met taalopleidingen in Brussel heeft ons geleerd nooit compromissen te sluiten m.b.t. deze principes.

3. Hoe kan men tieners motiveren om Engels te leren spreken en begrijpen tijdens de vakantie?

Laten we eerlijk zijn: voor tieners is het niet vanzelfsprekend om (een deel van) hun vakantie aan een taalcursus te spenderen. Ze gaan het hele jaar naar school en kijken uit naar de vakantie. Als ouder moet je al met goede redenen afkomen. En de meest voor de hand liggende reden, dat hun taalvaardigheid aanzienlijk zou verbeteren, is voor hen vaak niet voldoende.

Daarom is het belangrijk dat de gekozen taalcursus duidelijk verschilt van de lessen op de middelbare school.

In het vorige punt heb ik reeds verklaard dat efficiënte taallessen vereisen dat de taaldocenten ‘native speakers’ en de groepen erg klein zijn. Deze kenmerken vergroten eveneens de motivatie van studenten omdat ze hen toelaten in het Engels (of een andere doeltaal) te spreken, te worden verbeterd en actief aan oefeningen deel te nemen zodat ze sneller begrijpen en leren. Aldus zullen ze de lessen niet als ‘meer school’ beschouwen.

Ik kan het belang van kleine, homogene groepen die het mogelijk maken dat de studenten kunnen praten en worden verbeterd niet voldoende benadrukken. Kunnen praten is immers de hoofdreden om een taal aan te leren. En ja, klasactiviteiten moeten ook leuk zijn, en niet vervelend!

Dat is trouwens de reden waarom onze eigen taallessen een halve dag duren en geen hele dag, wat te lang blijkt te zijn voor de meeste deelnemers.

4. Welke vakantieperiode is de beste keuze voor een taalstage?

Vakantieperiodes verschillen van land tot land. En zelfs in hetzelfde land vallen de vakantieperiodes van middelbare scholen en universiteiten niet altijd samen.
In België, waar de English Academy is gevestigd, zijn er de volgende vakanties aan de middelbare scholen: Allerheiligenvakantie (of Herfstvakantie), Kerstvakantie, Krokusvakantie (of Carnavalverlof), Paasvakantie en uiteraard de zomervakantie.

Ik wil deze vakanties in 3 categorieën onderbrengen:

  1. De vakanties van één week: Allerheiligenverlof en Krokusverlof.
  2. De vakanties van twee weken: Kerstverlof en Paasverlof.
  3. de grote vakantie in de zomer: de maanden juli en augustus.

Het spreekt voor zich dat hoe langer de vakantie duurt, hoe meer keuze u hebt.

Bij Allerheiligen en Carnaval is de ene week die beschikbaar is de enige optie.

Tijdens de Kerstvakantie en de Paasvakantie kunt u voor twee weken kiezen, of enkel voor de eerste of de tweede week. Maar omdat Kerstdag en Nieuwjaarsdag meestal in de week vallen, is de Paasvakantie een betere keuze dan de Kerstvakantie. Dit wordt ook duidelijk door het grotere aantal studenten dat we in onze talenschool in Brussel ontvangen tijdens het Paasverlof.

De beste periode voor intensieve taallessen tijdens de schoolvakantie is de lange zomervakantie. Deze laat u toe om de stage te plannen wanneer uw kind beschikbaar is en voor een aantal weken naar keuze.

Zelfs als een adolescent drie weken les volgt in juli of augustus, heeft hij nog voldoende tijd over voor andere activiteiten die zomer. Zorg er dus voor dat de talenschool van uw keuze die flexibiliteit aanbiedt.

Zo kunt u dus uw kinderen snel Engels leren spreken en begrijpen.

Mijn 25 jaar ervaring in het organiseren van taallessen hebben me geleerd dat intensieve taalstages tijdens de schoolvakanties de beste keuze vormen om snel een nieuwe taal te leren.

De informatie in dit artikel zal u helpen de juiste periode te kiezen en een school met de vereiste methode en kenmerken.

Dat geldt voor alle doeltalen: Engels, Frans, Nederlands, Spaans of welke andere taal dan ook.

En vergeet niet dat het essentieel is dat uw kind GRAAG de taallessen volgt. Dat creëert een positieve band met de nieuwe taal en zal uw kind stimuleren zijn taalkennis niet enkel tijdens het taaltrainingsprogramma te verbeteren maar ook nadien hun taalniveau Engels verder te ontwikkelen.

Meer over onze taalkampen Engels voor jongeren tijdens de vakanties

Share This Story, Choose Your Platform!