Een goede leraar en goed cursusmateriaal met oefeningen Engels gaan hand in hand

Het belangrijkste onderdeel van uw Engelse lessen is… uw docent: een zorgvuldig gerekruteerde ‘native English speaker’ die weet hoe hij uw taalniveau kan verhogen. Spreekoefeningen zijn enkel mogelijk met een leraar die dadelijk uw fouten verbetert en u raad geeft.

Maar u krijgt meer dan dat. U krijgt ook een selectie van uitstekend lesmateriaal dat u nog meer steun biedt tijdens en na uw Engelse lessen. Het is een aanvulling van wat uw taaltrainer u aanleert en het geeft structuur aan uw taalopleiding. Het laat u ook toe bijkomende oefeningen te maken.

Een belangrijk onderdeel van ons werk als professionele taaltrainers bestaat erin de talrijke methodes en handboeken te verifiëren en te beoordelen zodat we uiteindelijk die leerinstrumenten kunnen kiezen die de beste resultaten voor onze studenten garanderen.

Dankzij deze didactische hulpmiddelen moet u niet veel opschrijven tijdens de les. U kan aandachtig naar uw leraar luisteren, deelnemen aan de conversaties en praktisch advies krijgen waardoor uw spreekvaardigheid verbetert.

We kunnen het didactische materiaal dat we gebruiken opdelen in vier categorieën:

1. Leerboeken en oefenboeken Engels.

We selecteren het beste cursusmateriaal dat beschikbaar is voor elke niveau en voor elk type cursus.

De Cambridge University Press is de belangrijkste leverancier voor dat materiaal. We laten hun beste handboeken rechtstreeks van Engeland naar onze talenschool overkomen. We gebruiken ook methodes van de Oxford University Press en MacMillan, met daarin goed toepasbare theorie en praktische oefeningen. Er bestaat een internationale consensus onder de beste professionele taaltrainers dat deze organisaties de beste didactische leermethodes produceren die een optimale vooruitgang mogelijk maken. En waarom zouden we met handboeken van mindere kwaliteit werken als we ook de beste kunnen gebruiken?

Voor het merendeel van onze algemene groepslessen Engels gebruiken we momenteel de ‘Face2face’ serie, die elk taalniveau bestrijkt, van beginner, elementair, intermediair tot gevorderd.

oefeningen Engels

2. Zelfstudie CD-ROM of online werkboek met oefeningen Engels.

Uw gedrukt handboek bevat ook een digitale component die u toelaat zoveel extra oefeningen te maken als u wil om uw luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, woordenschat en grammatica te verbeteren.

Deze component is ofwel een CD-ROM, ofwel een e-portfolio (een online werkboek waarvoor u zich inlogt). Dit laat een gepersonaliseerde opvolging toe en alle materiaal is 100% complementair met de inhoud van de lessen Engels en het handboek. Het geeft u de mogelijkheid sneller vooruitgang te boeken indien u beslist tussen de verschillende lessen extra tijd in uw taalstudie te investeren.

luisteroefeningen Engels

3 Audio-materiaal met luisteroefeningen Engels.

luisteroefeningen Engels

Niettegenstaande u een Engelstalige leraar hebt, gebruiken we ook luisteroefeningen tijdens de lessen om u vertrouwd te maken met verschillende stemmen en accenten. U luistert naar korte fragmenten, gevolgd door vragen die u dient te beantwoorden.

Dit is een goede manier om uw luistervaardigheid en uw woordenschat te verbeteren en u wordt vertrouwd met de taal zoals die in het dagelijkse leven wordt gebruikt.

De moeilijkheidsgraad is steeds aan uw huidige taalniveau Engels aangepast zodat u gradueel de Engelse taal beter en beter zult beheersen.

4. Aanvullend cursusmateriaal en oefeningen

De inhoud van onze Engels groepslessen ligt niet volledig vast op voorhand. We gebruiken het lesmateriaal zoals hierboven beschreven maar we zorgen ervoor dat de lessen steeds kunnen aangepast worden, op basis van de vaststellingen van uw docent.

Onderwerpen die alle studenten van de groep interesseren of aspecten die meer problemen opleveren dan verwacht zullen worden behandeld aan de hand van aanvullend lesmateriaal dat door uw taaltrainer wordt uitgedeeld. We houden eveneens rekening met opmerkingen en suggesties, wat de lessen dynamischer maakt en de motivatie van de deelnemers vergroot.

Conclusie: de beste oefeningen en leerboeken Engels maken zeker een verschil.

spreekoefeningen Engels

Een goede taalcursus bestaat uit een geheel van verschillende activiteiten en materialen. Daarom hanteert de English Academy een didactische benadering die verschillende componenten tot één performante didactische leermethode samensmelt, die ondertussen wel bewezen heeft de beste resultaten voort te brengen om snel de Engelse taal te leren.

U kan al dat materiaal houden, zodat u ook nog lang na afloop van uw lessenreeks Engels bepaalde activiteiten en oefeningen kunt maken – en hermaken – om zo uw Engels verder te blijven ontwikkelen.

En dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait!

spreekoefeningen Engels
Meer over de groepslessen Engels waarbij we dit uitstekende lesmateriaal gebruiken.

Share This Story, Choose Your Platform!