U kunt uw Engels oefenen op diverse manieren

Wanneer u ‘Engels oefenen’ opzoekt op het internet, krijgt u erg diverse oplossingen voorgesteld om Engels te leren via uw tablet of smartphone. Deze worden allemaal als online taallessen Engels aangeboden.

Dit leidt dan ook vaak tot misverstanden bij studenten die hun Engels of een andere taal wensen te verbeteren maar die niet precies weten wat ‘online taallessen’ nu echt zijn.

Laten we daarom eerst een duidelijke beschrijving geven van de verschillende manieren om een taal via het internet te leren: ten eerste zelfstudie en ten tweede afstandsonderwijs met een leraar.

1. Engels oefenen met online zelfstudie

‘Rosetta Stone’
L

og in en begin volledig zelfstandig Engels te oefenen.

Deze methode betekent dat u via het internet toegang krijgt tot het lesmateriaal. U studeert zelfstandig en u maakt oefeningen om na te gaan hoe goed u de nieuwe informatie beheerst. U werkt de hoofdstukken in een logische volgorde af en corrigeert uw fouten, allemaal in uw eigen tempo.

B

eschouw het als een digitaal handboek.

Stelt u zich voor dat uw leerboek, oefeningenboek en uw audio-CD’s online staan. U moet al dat didactische materiaal niet meedragen – u hebt er zelfs geen tastbare versie meer van – maar u logt in en start met uw zelfstudie Engels.

Dit betekent dat uw cursusmateriaal steeds online beschikbaar is. Er is geen interactie met een taalleraar of met andere studenten.

‘Rosetta Stone’
K

unt u op deze manier een taal inoefenen?

Ja, dat kan u, als u de motivatie en de zelfdiscipline hebt die vereist is voor een dergelijke methode. Aangezien er geen docent is die tegen de volgende les een resultaat verwacht en er al evenmin een regelmatig uurrooster is opgelegd, biedt deze methode een ongeëvenaarde flexibiliteit.

We raden u daarom ten zeerste aan op voorhand een weekplanning op te stellen zodat u niet steeds opnieuw uw taalopleiding uitstelt.

I

s het uw tijd en uw geld waard?

Wat is de kostprijs? Engels oefenen met het studiemateriaal dat u gratis op het internet vindt is een probleem omdat dit meestal van slechte kwaliteit is en vele fouten bevat. Het beperkt sterk uw mogelijkheid om uw Engels op een efficiënte wijze te verbeteren met oefeningen.
Als u uw tijd en energie niet wil verspillen, moet u een goed online zelfstudiepakket kopen, zoals Rosetta Stone of een soortgelijke kwalitatieve leermethode. Maar een dergelijke taalcursus kost al snel 300 tot 400 euro of zelfs meer. Daarom kunt u beter eerst nagaan hoe effectief die leermethode voor u is vooraleer u een dergelijk bedrag spendeert.

E

en groot uitvalpercentage.

Volgens Actiris, de werkloosheidsorganisatie van Brussel waarmee we vaak samenwerken, geeft 91% van de gebruikers van hun algemeen gekende online taalopleiding Engels, Frans, Nederlands en Duits hun studie voortijdig op. De reden is blijkbaar dat de studenten met niemand kunnen praten om gemotiveerd te blijven en hun spreekvaardigheid te verbeteren.

B

eantwoord één vraag om te weten of het voor u zal werken.

Die vraag is: Kan ik me aan een regelmatige studie met een handboek houden of niet?

Oordeel zelf in welke mate u in staat bent om met een klassiek handboek te studeren, zonder hulp van iemand anders. Indien u zich zonder problemen doorheen uw Assimil werkte en nu uw taalbeheersing een trapje hoger wil schakelen, zal u waarschijnlijk goede vooruitgang maken met een online taalopleiding via zelfstudie. Zelfstandig Engels oefenen is mogelijk onder die voorwaarde.

Indien u daarentegen uw handboek in uw boekenkast legt tot er een laag stof op ligt, is een online zelfstudie-taalcursus hoogstwaarschijnlijk geen optimale oplossing voor u.

De inhoud van een gedrukt studieboek en een internetcursus zijn immers vergelijkbaar. Enkel het medium dat u gebruikt om de informatie te raadplegen verschilt.

C

onclusie over Engels oefenen met online zelfstudie voor zelfstandige taalverwerving.

Enkel voor erg gemotiveerde studenten kan dergelijke cursus een goede oplossing bieden om nieuwe grammatica en woordenschat te leren. Hij kan hun begrip van de taal vergroten en heeft het bijkomende voordeel dat hij eender waar en wanneer toegankelijk is, wat een erg grote flexibiliteit biedt.

Maar deze methode is niet geschikt als het u moeilijk valt uzelf te motiveren, zoals blijkt uit het onbetwistbaar hoge uitvalpercentage bij dit soort van opleidingen.
Het grootste nadeel van een online zelfstudie-taalpakket is ongetwijfeld het ontbreken van spreekoefeningen, inclusief de uitspraak. Dit beperkt de mogelijkheid om u vlot uit te drukken in de taal wanneer u ze in het buitenland wil gebruiken.

Alhoewel online zelfstudie als aanvulling op taallessen met een leraar zeker zijn nut heeft, raden we die voor de meeste gevallen niet aan als enige leermethode, gezien het gemiddeld erg povere resultaat.

 

Laten we nu overgaan tot de tweede methode om Engels te oefenen via uw PC of tablet.

2. Engels oefenen met een leraar: virtueel afstandsonderwijs

U

 communiceert rechtstreeks met een persoon.

Deze online leermethode verschilt sterk van de vorige. Hier beschikt u over een echte taalleraar en geplande taallessen. U praat met een leraar en u kunt hem of haar zelfs zien gedurende de hele lestijd. U kunt documenten, links en oefeningen delen, afhankelijk van uw behoeften en uw voorkeuren. Op die manier wordt het een op maat gemaakte private taalles.

A

lsof u aan dezelfde tafel zit.

Beeld u in dat u in een leslokaal zit met uw persoonlijke taaldocent die u doorheen alle nieuwe informatie leidt, de problemen die u hebt aanpakt en al uw fouten onmiddellijk verbetert.

Wel, dit is hetzelfde. Het enige verschil is dat u met uw leraar online communiceert in een virtuele klasomgeving en niet in dezelfde kamer of kantoor zit.

W

elke technologie wordt er gebruikt?

U denkt waarschijnlijk aan Skype of een soortgelijke VoIP app. Dat is inderdaad mogelijk.

Maar de technologie is verder ontwikkeld en andere, veelzijdigere oplossingen zijn beschikbaar, inclusief virtuele klaslokalen waar u een notabord, boodschappen en dossiers kunt delen en Engels oefenen.

Het communicatiemiddel is niet langer een probleem of uitdaging. U dient zich enkel om de kwaliteit van uw docent te bekommeren want dat is wat uiteindelijk het verschil tussen succes en mislukking bepaalt.

W

at zijn de kenmerken van een goede taaldocent?

Let erop dat u zich inschrijft bij een organisatie die dezelfde criteria hanteert als English Academy bij de selectie van haar online taaldocenten:

1. Ze moeten een diploma hebben als taaldocent voor anderstaligen plus relevante professionele ervaring.

2. Ze mogen enkel hun moedertaal doceren en dus geen enkele andere taal.

3. De talenschool moet voortdurend toezicht houden op de docenten en hen evalueren.

Indien deze criteria niet worden toegepast, zult u waarschijnlijk niet de voortuitgang maken die u verwachtte en hieruit de foute conclusie trekken dat de studie van een nieuwe taal te hoog gegrepen is voor u.

C

onclusie over afstandsonderwijs met een taalleraar.

De resultaten van deze methode zijn veel beter dan die van een online zelfstudie-taalcursus aangezien slechts 4% van onze studenten het opgeven voor het einde van de lessenreeks. Dit is een enorm verschil.

De toegevoegde waarde ligt in de interactie met een ervaren native speaker die gekwalificeerd is als taaldocent. Deze trainer leidt en motiveert u om Engels of een andere taal te spreken, verbetert dadelijk uw fouten en past de cursus aan uw individuele behoeften aan.

Het communicatiemiddel is niet langer een determinerende factor aangezien ‘virtual classroom’ technologie u toelaat om in één klik uw volledige leeromgeving te openen.

3. ‘Blended Learning’, Engels oefenen met een combinatie van de twee vorige methodes.

W

at is Blended learning?

‘Blended’ betekent ‘gemengd’. Deze leermethode is een mengeling van twee of meer elementen. U kunt uw Engels oefenen met een persoonlijke taalleraar in uw virtueel klaslokaal, oefeningen maken in uw online werkboek en een gedrukte versie van uw handboek bezitten dat u waar en wanneer het u past kunt raadplegen. In dit voorbeeld ziet u een mengeling van drie verschillende leermethodes.

E

en gepersonaliseerde oplossing voor elke cursus.

Indien u uw spreekvaardigheid wil verbeteren, zal de klemtoon liggen op de ‘live’ interactie met uw taaldocent. Als u echter een meer gestructureerde cursus wenst, met aandacht voor alle componenten van taalverwerving, kunnen we u een gedrukt handboek toesturen via Amazon.

Het hangt echt allemaal af van uw persoonlijke situatie.

Een efficiënte taalopleiding moet op maat zijn, aangepast aan uw voorkeuren, uw niveau, uw behoeften en de totale tijdsduur en intensiteit van het trainingsprogramma.

Engels oefenen online: besluit

Er bestaan verschillende manier om een taal online te leren, vanuit het comfort van uw eigen huis of kantoor.

  • Engels online oefenen d.m.v. zelfstudie:

    u studeert zelfstandig, d.m.v. teksten, theorie en oefeningen om grammatica, woordenschat en luistervaardigheid te verbeteren. U kan om het even wanneer inloggen en starten. Deze methode vereist de nodige zelfdiscipline om regelmatig te studeren.

  • Leren op afstand met een leraar in een virtueel leslokaal:

    u volgt lessen met een echte taalleraar, alsof u in hetzelfde leslokaal zit. Dit is een erg efficiënte en stimulerende manier om uw taalvaardigheid snel te verbeteren. Het is wel van wezenlijk belang dat u een gekwalificeerde en ervaren taaldocent vindt die u zijn moedertaal aanleert.

  • ‘Blended learning’ combineert de twee vorige oplossingen:

    naast uw leraar beschikt u ook over een online leerplatform en/of een gedrukt handboek, dat aansluit bij uw individuele behoeften. De juiste mix van leerinstrumenten is de sleutel tot het succes van dergelijke private taalcursus.

Leer Engels online met een ervaren Engelstalige leraar.