Waarom is de cursus Engels in avondschool van de English Academy zo populair?

Dankzij de aanzienlijke ervaring van de English Academy ontwikkelden we een efficiënte methode om elke potentiële student voor onze groepslessen te evalueren, in de juiste groep in te delen en op te volgen.

Dit zijn de etappes die u volgt tijdens uw cursus Engels in onze avondschool.

U doet een niveautest

Daar waar vele talenscholen te Brussel groepen op vier verschillende niveaus organiseren, biedt de English Academy in haar avondschool lessen op 7 niveaus aan, van beginners tot gevorderden.

Dit garandeert erg homogene groepen van studenten met een soortgelijke kennis van het Engels, die bijgevolg ook leren van de vragen en verbeteringen van hun medestudenten tijdens de cursus.

Uiteraard werkt dit enkel indien we het niveau van elke deelnemer nauwkeurig bepalen. Daarom legt elke potentiële taalstudent bij ons twee taaltesten Engels af: een online test op onze website en een mondelinge test.

U kan een afspraak maken op onze school zodat u al uw vragen kunt stellen en een mondelinge test kunt afleggen. U kan er ook voor kiezen de mondelinge test telefonisch af te leggen. U beslist zelf wat u verkiest.

cursus Engels avondschool

U kiest een uurrooster voor uw cursus Engels: avondschool of op zaterdagen

Voor onze algemene groepslessen Engels kan u kiezen tussen zaterdagvoormiddag van 10 tot 13 uur en ‘s avonds van 18 tot 21 uur. We organiseren onze zeven niveaus – één groep per niveau – op beide uurroosters. De volledige lijst met alle data voor onze groepslessen in onze avondschool en op zaterdagvoormiddag kunt u op onze website vinden.

Deelnemers met een intermediair niveau of hoger kunnen eveneens een gespecialiseerde cursus Engels volgen ter voorbereiding van taaltesten voor het behalen van officiële, wereldwijd erkende diploma’s Engels als vreemde taal: IELTS (International English Language Testing System), FCE (First Certificate of English), CAE (Certificate of Advanced English) en CPE (Certificate of Proficiency in English).

De English Academy is een Exam Preparation Centre van de Universiteit van Cambridge en is daarom de ideale partner om u te helpen uw certificaat Engels te behalen.

U reserveert uw plaats voor de avondschool

Zodra we uw niveau en het uurrooster van uw keuze kennen, kunt u beslissen uw plaats in de overeenstemmende groep te reserveren. De English Academy hanteert de strikte richtlijn dat er slechts 4 tot 8 personen per niveau worden aanvaard. Dit garandeert de actieve deelname van elke student tijdens de avondlessen. Het is een kwaliteitsstandaard waarvan we niet afwijken.

Daarom dient u zich zo snel mogelijk voor de cursus Engels te registreren, zodat u zeker bent van een van het beperkte aantal beschikbare plaatsen. Zodra we een totaal van 8 deelnemers met een soortgelijk niveau bereiken, sluiten we in inschrijvingen voor die groep af. Wacht dus best niet tot de laatste week voor het begin van de lessen om ons te contacteren maar doe dat zodra u zeker bent dat u uw taalniveau Engels wil ontwikkelen.

Een volledig academiejaar of een half jaar cursus Engels

Onze groepslessen lopen van eind september tot in de maand juni, met een totaal van 90 uur, hetzij 30 lessen van 3 uur. Het algemene doel van een volledig jaar is een volledig niveau op het Europese Referentiekader voor Talen te stijgen.

Om een maximale vooruitgang te garanderen, adviseren we onze studenten meestal om zich voor een heel jaar in te schrijven, indien mogelijk. We bieden een verlaagd uurtarief aan indien u uw plaats dadelijk voor een heel jaar reserveert.

U kan zich ook inschrijven voor een semester van 45 uur, wat precies een half academiejaar is van 15 lesweken. Het eerste semester loopt van september tot eind januari en het tweede semester loopt van februari tot juni.

U begint op het juiste groepsniveau Engels en normaal gezien blijft u het hele jaar in dezelfde groep en maakt u samen met de andere groepsleden een constante vooruitgang zodat u het jaar eindigt op een hoger niveau dan u bij de aanvang van de cursus had.

Opvolging van uw situatie tijdens uw cursus Engels

Als u aan uw wekelijkse lessen deelneemt en zo uw taalvaardigheid gradueel ontwikkelt, geeft uw trainer u les op een interactieve manier en stimuleert hij uw persoonlijke inbreng, zodat hij u kan verbeteren en raad geven gedurende de hele opleidingscyclus Engels.

Uw actieve deelname vergroot niet enkel uw taalbeheersing maar laat uw trainer eveneens toe na te gaan of u alles goed begrijpt en vooruitgang boekt zoals gepland. Dankzij uw handboek en het aanvullend lesmateriaal kan u steeds die onderdelen herhalen waarvoor u dat nodig acht.

Rapport en feedback over uw cursus Engels in avondschool.

Op het einde van uw avondschool ontvangt u een gedetailleerd rapport over uw inspanningen en over de voortuitgang die u hebt geboekt in de verschillende taalvaardigheden.

Het rapport bevat eveneens aanvullende persoonlijk opmerkingen en adviseert u wat te doen indien u uw taalkennis Engels verder wenst te ontwikkelen.
We vragen eveneens terug te koppelen door ons te informeren hoe tevreden u bent over uw cursus Engels en hoe u de voortuitgang die u maakte beoordeelt. Dankzij deze informatie kunnen we de kwaliteit van onze taallessen voortdurend evalueren en verbeteren zodat we aan onze studenten de best mogelijke vooruitgang kunnen blijven garanderen.

eer info over het uurrooster en de didactiek van onze avondschool Engels

Share This Story, Choose Your Platform!