Gedurende meer dan 70 jaar heeft de English Academy groepslessen Engels georganiseerd volgens elke mogelijke uurregeling. Die ervaring liet ons toe te zoeken naar het ideale lessenrooster.

Het programma van onze avondcursus Engels is gebaseerd op onze ervaring.

Waarom een avondcursus Engels van één les per week?

Vroeger organiseerden we twee lessen van twee uur per week. Twee avonden per week is haalbaar, alhoewel dat het maximale aantal avonden per week is voor lessen na de werkuren.

De statistieken over de aanwezigheidscijfers die we bijhouden tonen aan dat het moeilijker is om twee keer per week aanwezig te zijn dan één keer, vooral voor een langere periode.

De meeste van onze avondstudenten werken of studeren overdag zodat hun vrije tijd voor regelmatige, vaste activiteiten beperkt is.

Dalende aanwezigheidscijfers

In het bijzonder gedurende het laatste deel van het academiejaar, na de paasvakantie, werd de aanwezigheid vaak minder regelmatig en een gemiddelde van 2 studenten per groep (van maximaal 8 deelnemers) gaven de avondcursus op voor het einde van het jaar.

Wanneer we die studenten contacteerden om na te gaan waarom ze niet meer (of heel onregelmatig) kwamen, zeiden ze dat ze weliswaar tevreden waren over de lessen maar dat de druk van al hun dagelijkse werkzaamheden te groot werd zodat het steeds moeilijker werd om twee avonden per week vrij te maken voor de lessen.

Tijd voor huiswerk voor de volgende sessie van uw avondcursus Engels.

Met twee lessen per week is er niet genoeg tijd beschikbaar om de leerstof thuis in te studeren en te memoriseren, wat toch noodzakelijk is. We geven u extra hulpmiddelen (oefeningen, CD-ROM of e-portfolio) voor dergelijke bijkomende activiteiten. Met één les per week is het gemakkelijker om tijd voor een grondige herhaling te vinden tussen twee taallessen in.

Conclusie: switch naar één les per week.

De aangehaalde factoren waren de reden om van twee naar één les per week om te schakelen voor onze avondcursus Engels. De switch werd reeds 15 jaar geleden gemaakt en sindsdien zijn de aanwezigheidscijfers veel beter. Het uitvalspercentage, dat voordien al niet groot was, nam ongeveer met 50% af. Dat is waarom de English Academy het op één avondles per week blijft houden.

avondcursus Engels Brussel

Voldoende lesuren om vooruitgang te boeken.

Toen we van twee naar één avond per week omschakelden waren we bezorgd dat we onvoldoende tijd zouden hebben om het hele programma af te werken dat nodig was om een heel niveau te stijgen op het Europese Referentiekader voor Talen.

De oplossing lag in het verlengen van de tijdsduur van de lessen en van het aantal sessies van de avondcursus.

a. Langere lessen Engels.
Onze studenten bevestigen dat zich vrijmaken voor een les van twee of drie uur op een avond niet zo veel verschil uitmaakt. Het is al evenmin een probleem om drie uur lang geconcentreerd te blijven omdat we halverwege een korte koffiepauze houden zodat de studenten kunnen opstaan om de benen te strekken, iets te drinken en even samen te babbelen. En ja, in het Engels!

b. Een semester i.p.v. een trimester.
Toen we twee i.p.v. één Engelse les per week gaven, organiseerden we drie trimesters van 12 weken per jaar: het eerste van september tot Kerstmis, het tweede tot Pasen en het derde tot de zomer.

We vervingen dit door twee semesters van vijftien weken. Het totale aantal uren van een semester is bijgevolg 45 (15 x 3 uur), in vergelijking met 48 uur in het vorige systeem.

avondcursus Engels Brussel

Op welke avond vindt de cursus Engels best plaats?

Vrijdagavond is nooit populair geweest voor een avondcursus. Dat weten we omdat we het uitprobeerden. Momenteel vinden de lessen op maandag en donderdag plaats.

(De woensdagavond houden we vrij voor onze conversatietafels.)

Alhoewel we vele leslokalen hebben, verdelen we onze avondgroepen over twee avonden zodat we niet te veel studenten tegelijkertijd op onze talenschool ontvangen. We hechten nu eenmaal veel belang aan een persoonlijke benadering en willen onze studenten graag kennen.

Donderdagavond: de eerste vier niveaus

Op donderdag organiseren we de volgende groepen Engels: beginnelingen, elementair, pre-intermediair en intermediair.

Maandagavond: de drie hoogste niveaus

Op maandagen organiseren we de hoogste niveaus: het hoger intermediair, gevorderd en proficiency, inclusief de voorbereidingslessen op de taalexamens van Cambridge.

Dat verklaart het lessenrooster van onze avondcursus Engels.

Een maal per week drie uur vanaf 18 uur voor onze groepslessen Engels in de avond te Brussel. Het lessenschema en de intensiteit van onze avondcursus werd gekozen om de aanwezigheid en de vooruitgang van onze studenten te optimaliseren. En dat is tenslotte waar het om gaat.

Meer info over onze avondschool Engels

Share This Story, Choose Your Platform!