Weet u hoe u een taalstage moet kiezen om uw Engels te verbeteren?

Vergelijking van intensieve lessen in Engeland met intensieve stages in België

Velen zijn ervan overtuigd dat intensieve lessen Engels enkel tot goede resultaten kunnen leiden als je naar een Engelstalig land gaat, zoals Engeland, Schotland, Ierland, de USA, Canada of zelfs Australië!

De staf van de English Academy is uitzonderlijk goed geplaatst om residentiële lessen Engels in het buitenland te kunnen vergelijken met intensieve taalstages Engels te Brussel omdat we ervaring hebben met beide types intensieve taalstages en we honderden commentaren van voormalige studenten hebben ontvangen en geanalyseerd.

verbeteren Engels

Een vergelijking van 5 factoren die essentieel zijn om succesvol uw Engels te verbeteren:

1. De docenten Engels.

Zowel in Engelstalige landen als in Brussel worden de lessen Engels door ‘native English teachers’ gegeven. Het belangrijkste verschil is dat onze leraars te Brussel het hele jaar als taaldocenten Engels werkzaam zijn, terwijl de leraars in Engeland meestal enkel in de zomermaanden lesgeven.

Indien u beseft dat leservaring essentieel is om een erg goede taalleraar te worden, kan dit verschil niet worden verwaarloosd. Er is eveneens een groot verloop van taalleraars in Groot-Brittannië en Ierland, hetgeen de kwaliteit van het lesgeven evenmin verbetert.

Engelse lessen Engeland

2. Aantal deelnemers per groep.

Bij de English Academy aanvaarden we slechts 4 tot 8 personen per groep.

Dat is een basisprincipe waar nooit van wordt afgeweken. Bij de residentiële Engelse talenscholen waar we mee samenwerkten was 12 tot 15 deelnemers per groep de norm. Dat is dus een belangrijk verschil.

Met een gemiddelde van 6 deelnemers in onze groepen te Brussel, zijn we zeker dat iedereen actief kan deelnemen, spreken, gecorrigeerd worden en vragen kan stellen. Indien dat aantal deelnemers wordt verdubbeld, wordt dit soort van interactie erg moeilijk en worden de lessen eerder passief.

2. Aantal deelnemers per groep.

Bij de English Academy aanvaarden we slechts 4 tot 8 personen per groep.

Dat is een basisprincipe waar nooit van wordt afgeweken. Bij de residentiële Engelse talenscholen waar we mee samenwerkten was 12 tot 15 deelnemers per groep de norm. Dat is dus een belangrijk verschil.

Met een gemiddelde van 6 deelnemers in onze groepen te Brussel, zijn we zeker dat iedereen actief kan deelnemen, spreken, gecorrigeerd worden en vragen kan stellen. Indien dat aantal deelnemers wordt verdubbeld, wordt dit soort van interactie erg moeilijk en worden de lessen eerder passief.

Engelse lessen Engeland

3. De kwaliteit van de lessen Engels verbeteren vergt controle.

Wanneer we verschillende slechte commentaren kregen over een bepaalde taalschool in Engeland of Ierland, stopten we ermee studenten naar die school te sturen en werkten we verder samen met andere taalscholen die positievere feedback opleverden. Sommige van die scholen waren blijkbaar erg goed. Maar zelfs dan ontvingen we soms negatieve commentaren van de residentiële studenten over hun intensieve lessen. Het was vaak moeilijk te oordelen in welke mate die klachten gerechtvaardigd waren of niet, omdat we niet ter plaatse waren. Bv.: de gastgezinnen van een en dezelfde talenschool konden sterk variëren, van uitstekend tot ondermaats.

Dat soort van problemen stelt zich niet in onze eigen leslokalen te Brussel waar we alles zelf organiseren zodat we zeker zijn dat onze kwaliteitsvereisten worden nageleefd en waar we dadelijk kunnen nagaan of een opmerking gerechtvaardigd is of niet.

4. Onvoorziene uitgaven.

Zowel de residentiële taallessen in het buitenland als onze groepslessen in België hebben een vaste prijs die u kent vooraleer u zich inschrijft. Het verschil is dat lessen in het buitenland vaak een bijkomend budget vereisen voor activiteiten buiten de lesuren, zoals voor reizen, eten en drinken, uitstappen, enz. Hou hier dus rekening mee. Voor onze lessen in Brussel is er geen enkel bijkomend budget vereist voor buitenschoolse activiteiten. Uw Engels verbeteren is immers onze enige activiteit!

Het feit dat u geen verblijf moet betalen maakt deze lessen aanzienlijk budgetvriendelijker. Onze school kan gemakkelijk met het openbaar vervoer worden bereikt, ook door wie niet in Brussel woont. Het Centraal Station is immers maar enkele metrohaltes van onze talenschool verwijderd.

5. Verbeteren de buitenschoolse activiteiten het niveau Engels?

Residentiële talenscholen in Groot-Brittannië organiseren meestal enkel intensieve taallessen in de voormiddag. In de namiddag organiseren ze vrijetijdsactiviteiten zoals sport en uitstappen. We stelden vast dat tijdens deze activiteiten de studenten van dezelfde thuislanden samen optrekken en dan hun moedertaal onder elkaar spreken. (Vaak zijn Engelse scholen erg gekend in één bepaald land zodat een groot deel van hun studentenpopulatie van hetzelfde land komt, in tegenstelling tot het gevarieerde internationale publiek dat we voor onze intensieve groepslessen in Brussel ontvangen.)

In plaats van dergelijke buitenschoolse activiteiten raden we onze studenten aan in de namiddag thuis te werken aan de herhaling en toepassing van hetgeen ze in de voormiddag leerden. Onze ervaring leert ons dat u zo sneller uw Engels verbeteren kunt. Het algemene resultaat is dus beter.

Engels verbeteren met intensieve lessen: conclusie.

We verzamelden deze informatie gedurende de tientallen jaren waarin we samenwerkten met lokale scholen in Engeland, Ierland en de USA die intensieve lessen en soms ook bepaalde mengvormen van residentiële taalkampen Engels met andere activiteiten organiseerden.

Alhoewel vele studenten tevreden waren met hun intensieve taalstage in het buitenland heeft het management van de English Academy geconcludeerd dat er toch te vaak klachten waren en dat te veel factoren aan onze controle ontsnapten.

Om die reden hebben we reeds jaren geleden beslist geen studenten meer naar het buitenland te sturen.

Momenteel richten we ons volledig op de intensieve Engelse taallessen die we zelf organiseren tijdens alle Belgische schoolvakanties. Dit laat ons toe de kwaliteit en de vooruitgang te leveren waar u recht op hebt.

Hier vindt u meer info over onze intensieve lessen Engels te Brussel

Share This Story, Choose Your Platform!