Het belang van extra lessen Engels voor kinderen kan moeilijk overschat worden

1. Reizen en populaire cultuur.

Als u wil reizen en nieuwe landen wil ontdekken in Azië, Europa en Amerika kunt u zichzelf uitdrukken in het Engels zodat u niet elke lokale taal apart dient aan te leren.

Tieners kijken graag naar de succesfilms uit Hollywood en luisteren eveneens naar de populaire pop- en rockmuziek met Engelse teksten. Hetzelfde geldt voor de bekendste websites en alles wat met computers te maken heeft in het algemeen.

Ook sociale media zoals Facebook en Twitter worden hoe langer hoe internationaler. Wie wil communiceren met personen in andere landen zal hiervoor meestal het Engels gebruiken. De Engelse taal opent de deur naar een steeds meer geglobaliseerde wereld.

Engels voor kinderen

2. Lessen Engels voor kinderen om in het buitenland studeren.

Het aantal studenten dat in het buitenland studeert, is al sterk toegenomen en deze trend zal zich nog verderzetten in de volgende decennia. In Europa studeren jaarlijks meer dan 40.000 jonge mensen in een andere Europese lidstaat. En dat aantal neemt elk jaar toe. Het succes van het Erasmus uitwisselingsprogramma is de beste illustratie van die tendens.

De overgrote meerderheid van die buitenlandse studies gebeurt in het Engels.

Voor MBA-studies en andere postgraduaten is er zelfs vaak een officieel certificaat Engels (zoals de IELTS) vereist als bewijs van een gevorderd niveau Engels vooraleer men zich kan inschrijven bij die buitenlandse universiteit.

En voor wetenschappelijke studies in eigen land is het Engels een noodzaak aangezien de meeste wetenschappelijke artikels en handboeken in die taal worden gepubliceerd.

Engels Brussel kinderen

3. Lessen Engels maken kinderen slimmer.

Een tweede of derde taal leren wanneer men jong is, vergroot de intelligentie van kinderen en tieners. Recente research toont duidelijk aan dat de vaardigheid om problemen op te lossen en de geheugencapaciteit van jongeren die meerdere talen spreken duidelijk boven het gemiddelde ligt. Individuele verschillen blijven uiteraard aanzienlijk maar de statistieken tonen onweerlegbaar aan dat het aanleren van een andere taal het IQ van een kind aantoonbaar vergroot.

Volwassenen kunnen ook nog een andere taal leren maar zij zullen daardoor hun algemene intelligentie niet meer verbeteren.

4. Carrièrekansen.

Hebt u recent eens gekeken naar de jobaanbiedingen van bedrijven? Het is erg uitzonderlijk dat een goede kennis van het Engels geen essentiële vereiste is. Het is al veelzeggend dat deze jobaanbiedingen worden gepost op professionele sociale media zoals LinkedIn die zelf volledig Engelstalig zijn.

Kennis van het Engels is een professionele noodzaak geworden. Niet enkel in internationale steden zoals Brussel en Parijs. Zelfs lokale bedrijven hebben een toenemend internationaal bereik en hun ploeg werkkrachten wordt internationaler. Zodoende wordt het Engels steeds meer de standaardtaal in deze bedrijven.
Het dient ook amper vermeld te worden dat de kans om een promotie naar een hogere functie te krijgen aanzienlijk toeneemt voor een werknemer die een gevorderde kennis van het Engels heeft.

Een taalopleiding Engels voor kinderen en jongeren anticipeert op die latere situatie.

5. Gemakkelijk te leren.

De basisgrammatica van het Engels is redelijk gemakkelijk te leren. Dat laat toe om redelijk snel met het gebruik van de taal van start te gaan.

Een bijkomend voordeel is dat kinderen en jonge mensen sterk met de Engelse taal in aanraking komen via muziek, film en het internet. Op die manier neemt hun passieve kennis van de taal snel toe op een natuurlijke manier, haast zonder inspanning. De belangrijkste uitdaging ligt dan in de activering van die kennis. En dat is dus gemakkelijker te verwezenlijken in het Engels dan in een totaal onbekende taal waarmee men nooit contact heeft buiten het leslokaal.

6. Engels is de taal van de toekomst.

Het Engels is een officiële taal in 53 landen en wordt als eerste taal gesproken door meer dan 400 miljoen mensen. Maar het aantal personen dat het Engels als tweede taal gebruikt is veel groter en neemt voortdurend toe.

De wereld wordt een globaal dorp waarin men eender waar met eender wie contact kan opnemen. Effectieve communicatie vereist een gemeenschappelijke taal en de Engelse taal zal die rol ongetwijfeld op zich nemen, temeer daar ze dat nu al doet.

Engels voor tieners

Conclusie over lessen Engels voor kinderen.

Het is evident dat het belang van de Engelse taal als noodzakelijk communicatiemiddel in de voorzienbare toekomst verder zal toenemen.

Engels is de taal van de populaire cultuur, van wetenschap en onderwijs. Het Engels is noodzakelijk als u naar het buitenland wil gaan om te reizen of om een loopbaan uit te bouwen. Een doorgedreven kennis van het Engels is dan ook een vereiste voor wie zijn horizon wil verbreden en het volle potentieel wenst te realiseren dat in onze maatschappij beschikbaar is.

Ouders die in de toekomst van hun kinderen willen investeren zullen er dan ook voor zorgen dat hun zoon of dochter een uitstekend niveau Engels verwerft zodat ze als volwassenen veel meer opportuniteiten hebben in een steeds globalere samenleving met een globale taal.

Meer info over onze bijscholing Engels voor kinderen en tieners