1. Het Nederlands is de belangrijkste taal in België.

lessen Nederlands voor anderstaligen

Als u in Wallonië woont, in het Franstalige deel van België, is het niet steeds evident te beseffen dat het Nederlands de moedertaal is van 2 op 3 Belgische burgers. Niettegenstaande de meeste Belgen principieel vinden dat de inwoners van dit tweetalige land zowel in het Frans als in het Nederlands moeten kunnen communiceren, handelen ze niet steeds overeenkomstig die overtuiging.

De meeste Vlamingen kunnen u in het Frans antwoorden op uw vragen, zoals u wellicht ondervond tijdens uw vakantie aan de Belgische kust in Knokke of Oostende. Maar het zou veel beter zijn voor het land als de communicatie in beide landstalen zou gebeuren.

Een Nederlandse les voor anderstaligen laat u toe meer te halen uit uw bezoekjes aan Vlaanderen en haar cultuursteden zoals Antwerpen, Brugge en Gent. U zult vriendschappen kunnen aanknopen met inwoners van Vlaanderen en vaststellen dat u veel gemeen hebt.

Een tweetalige samenleving zal de band van dit land versterken en haar toekomst verzekeren. Dat is een goede reden om lessen Nederlands voor anderstaligen te volgen.

lessen Nederlands voor anderstaligen
Nederlands voor anderstaligen

2. Het Nederlands wordt meer gepraat dan u denkt.

Nederlands voor anderstaligen

Er zijn ongeveer 34 miljoen mensen op de wereld die het Nederlands als moedertaal spreken.

De meesten daarvan wonen in Nederland en België, zoals u wel al weet. Maar het Nederlands is ook een internationale taal die in Amerika, Azië en Afrika wordt gesproken.

In Centraal-Amerika is Nederlands de officiële taal in Suriname en op de Nederlandse Antillen (Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint-Maarten). Een leuke regio om je Nederlands te oefenen… zeker in de winter!

Nederlands wordt ook als tweede taal gesproken in landen zoals Indonesië, een voormalige Hollandse kolonie. Nederlands is weliswaar geen officiële taal meer in dit enorme land maar wordt nog steeds door talrijke bewoners gesproken, vooral door de oudere generatie.

De Nederlandse taal heeft haar sporen ook in Afrika achtergelaten. In Zuid-Afrika, de dominante economische macht van het continent, is het Afrikaans een van de officiële talen. Afrikaans kan als een Nederlands dialect worden beschouwd. Het heeft zich zelfstandig verder ontwikkeld, maar het is voor een Nederlandstalige gemakkelijk te begrijpen, en omgekeerd.

3. Carrièrekansen dankzij uw lessen Nederlands voor anderstaligen.

Op onze talenschool ontvangen we vele Franstalige en anderstalige studenten die aan het begin van hun professionele carrière staan. Ze zijn op zoek naar werk in een grote nationale organisatie – of werken er reeds – waar ze interessante mogelijkheden zien om zich op te werken.

Tijdens hun sollicitatie of op hun werk worden ze plots geconfronteerd met de noodzaak om de Nederlandse taal te kennen. Veel van hun collega’s komen uit Vlaanderen en de werkgevers hebben een nationale marketingstrategie. Ze stellen vast dat het management meertalig is en dat Nederlands spreken bijgevolg essentieel is om carrière te maken.

Deze situatie is het meest evident in de hoofdstad. “In Brussel vereist de helft van de jobaanbiedingen kennis van de Nederlandse taal maar slechts één werkzoekende op vijf bevestigt dat hij een gemiddelde kennis van de andere landstaal heeft,” zegt Jan Gatz, de woordvoerder van Actiris.

En laten we niet vergeten dat het werkloosheidspercentage in Vlaanderen aanzienlijk lager is dan in Wallonië. Indien u redelijk goed in het Nederlands kunt communiceren, kan u als anderstalige een job in Vlaanderen vinden indien u niet ver van de taalgrens woont.

Het is onze roeping mensen te helpen hun taalniveau zo snel mogelijk op te krikken zodat ze hun potentieel werkelijk kunnen ontplooien.

4. Nederlandse les voor anderstaligen geeft toegang tot kwaliteitsonderwijs.

Nederlandse les voor anderstaligen

Het onderwijssysteem in Vlaanderen en Nederland behoren tot de allerbeste in Europa, zoals herhaaldelijk wordt bewezen door studies van het ‘Programme of International Student Assessment’, oftewel PISA, en door de OESO, de ‘Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling’.

Het succes van de Vlaamse middelbare scholen bij de Franstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hiervan het bewijs. Vele anderstalige ouders die op zoek zijn naar het best mogelijke onderwijs voor hun kinderen, sturen hun kinderen naar deze scholen.

Hetzelfde kan worden gezegd over de talrijke immersiescholen in Wallonië die sinds het jaar 2000 zijn ontstaan. Er zijn nu meer dan 178 dergelijke immersiescholen waar een deel van het curriculum in het Nederlands wordt gegeven.

Al deze scholen bieden jongeren betere vooruitzichten in het algemeen. Het feit dat de leerlingen zo ook tweetalig worden – zelfs drietalig omdat het niveau van het Engels in de Vlaamse scholen veel hoger is dan in de Franstalige – vergroot hun potentieel aanzienlijk in dit meertalige land.

Jongeren komen zich bij ons op die studies voorbereiden en de ouders van deze tieners leren Nederlands aan onze talenschool omdat ze beter willen communiceren met de leraars en de andere ouders die ze ontmoeten.

Vergeet niet: het is nooit te laat om lessen Nederlands voor anderstaligen te volgen. Dus, waar wacht u nog op?  😉

Nederlandse les voor anderstaligen
Meer over hoe men snel de Nederlandse taal kan leren

Share This Story, Choose Your Platform!