Taaltest Frans
Taaltest Frans

Taaltest Frans – bepaal uw niveau met deze Franse taaltest

Taaltest Frans – bepaal uw niveau met deze Franse taaltest

Dankij deze Taaltest Frans bepaalt u uw taalniveau Frans volgens het Europees Referentiekader voor Talen (CEFR)

Deze gratis taaltest Frans bestaat uit meerkeuzevragen (zonder luistervragen). Hij beoordeelt uw kennis van de Franse grammatica en woordenschat.

Deze Franse taaltest afleggen duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt dadelijk het resultaat.
Zorg ervoor dat u niet gestoord wordt en de tijd hebt om de hele test af te werken.

Test uw Frans online met onze taaltest.

Start met het invullen van uw naam en e-mailadres. (verplicht)
Door dit formulier in te vullen, gaat u akkoord met ons GDPR-conforme privacy beleid.

Klik ‘ja’ hieronder, zodat we uw resultaten terug kunnen vinden en u soms relevante informatie toe kunnen sturen. We delen deze informatie met niemand en u kan zich steeds uitschrijven. Klik hier voor meer info.

  Voornaam:

  Familienaam:

  E-mailadres:

  Bonne chance !

  Info over de CEFR-taalniveaus

  • Wanneer u uw Franse test beëindigt, krijgt u een score op het Europees Referentiekader voor Talen ‘ERK’. (CEFR of CEFRL in het Engels.)
  • Deze Franse taaltest gebruikt een schaal van 12 niveaus: niet enkel de 6 hoofdniveaus maar ook de tussenniveaus, die een kennis halverwege twee hoofdniveaus uitdrukken. Dat geeft u een nog accuratere informatie
  • Klik op een van de 6 hoofdniveaus hieronder om een beschrijving te krijgen van de taalvaardigheden die met dat niveau overeenkomen. (U krijgt deze lijst opnieuw te zien wanneer u uw testresultaat krijgt.)
  • Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gebruiken in concrete situaties
  • Kan zichzelf voorstellen en kan vragen beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij woont, mensen die hij kent en dingen die hij bezit
  • Kan op een simpele wijze dialogeren als de andere persoon langzaam en duidelijk praat
  • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen i.v.m. essentiële persoonlijke zaken zoals persoonsgegevens, familie, plaatselijke geografie, werk)
  • Kan in simpele termen communiceren over vertrouwde en alledaagse kwesties
  • Kan in eenvoudige termen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en dringende kwesties beschrijven.
  • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd
  • Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen
  • Kan een eenvoudige tekst schrijven over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen
  • Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen
  • Kan de hoofdlijnen van een ingewikkelde tekst over concrete of abstracte onderwerpen begrijpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied
  • Kan zo vloeiend reageren dat een normaal gesprek met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een inspanning vergt
  • Kan gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen en kan ingaan op de voor- en nadelen van diverse standpunten over actuele onderwerpen
  • Kan veeleisende, lange teksten begrijpen en hun impliciete betekenis herkennen
  • Kan zijn ideeën spontaan uitdrukken zonder merkbare haperingen
  • Kan efficiënt met taal omgaan voor academische, sociale of beroepsdoeleinden
  • Kan duidelijke, gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen produceren, daarbij gebruikmakend van gevorderde grammaticale structuren
  • Kan zowat alles wat hij leest of hoort gemakkelijk begrijpen
  • Kan argumenten opbouwen en informatie, afkomstig van verschillende gesproken en geschreven bronnen, samenvatten en daarover samenhangend verslag doen
  • Kan zich vloeiend, spontaan en accuraat uitdrukken en kan daarbij subtiele nuances, zelfs in erg complexe situaties, onderscheiden

  Test uw Frans online met onze taaltest.

  Start met het invullen van uw naam en e-mailadres. (verplicht)
  Door dit formulier in te vullen, gaat u akkoord met ons GDPR-conforme privacy beleid.

  Klik ‘ja’ hieronder, zodat we uw resultaten terug kunnen vinden en u soms relevante informatie toe kunnen sturen. We delen deze informatie met niemand en u kan zich steeds uitschrijven. Klik hier voor meer info.

   Voornaam:

   Familienaam:

   E-mailadres:

   Bonne chance !

   Info over de CEFR-taalniveaus

   • Wanneer u uw Franse test beëindigt, krijgt u een score op het Europees Referentiekader voor Talen ‘ERK’. (CEFR of CEFRL in het Engels.)
   • Deze Franse taaltest gebruikt een schaal van 12 niveaus: niet enkel de 6 hoofdniveaus maar ook de tussenniveaus, die een kennis halverwege twee hoofdniveaus uitdrukken. Dat geeft u een nog accuratere informatie
   • Klik op een van de 6 hoofdniveaus hieronder om een beschrijving te krijgen van de taalvaardigheden die met dat niveau overeenkomen. (U krijgt deze lijst opnieuw te zien wanneer u uw testresultaat krijgt.)
   • Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gebruiken in concrete situaties
   • Kan zichzelf voorstellen en kan vragen beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij woont, mensen die hij kent en dingen die hij bezit
   • Kan op een simpele wijze dialogeren als de andere persoon langzaam en duidelijk praat
   • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen i.v.m. essentiële persoonlijke zaken zoals persoonsgegevens, familie, plaatselijke geografie, werk)
   • Kan in simpele termen communiceren over vertrouwde en alledaagse kwesties
   • Kan in eenvoudige termen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en dringende kwesties beschrijven.
   • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd
   • Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen
   • Kan een eenvoudige tekst schrijven over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen
   • Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen
   • Kan de hoofdlijnen van een ingewikkelde tekst over concrete of abstracte onderwerpen begrijpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied
   • Kan zo vloeiend reageren dat een normaal gesprek met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een inspanning vergt
   • Kan gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen en kan ingaan op de voor- en nadelen van diverse standpunten over actuele onderwerpen
   • Kan veeleisende, lange teksten begrijpen en hun impliciete betekenis herkennen
   • Kan zijn ideeën spontaan uitdrukken zonder merkbare haperingen
   • Kan efficiënt met taal omgaan voor academische, sociale of beroepsdoeleinden
   • Kan duidelijke, gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen produceren, daarbij gebruikmakend van gevorderde grammaticale structuren
   • Kan zowat alles wat hij leest of hoort gemakkelijk begrijpen
   • Kan argumenten opbouwen en informatie, afkomstig van verschillende gesproken en geschreven bronnen, samenvatten en daarover samenhangend verslag doen
   • Kan zich vloeiend, spontaan en accuraat uitdrukken en kan daarbij subtiele nuances, zelfs in erg complexe situaties, onderscheiden