subsidies taalopleiding België
subsidies taalopleiding België

Een bedrijfspremie van 50% voor uw opleiding Engels, Frans of Nederlands.

Een bedrijfspremie van 50% voor uw opleiding Engels, Frans of Nederlands.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u van een aanzienlijke
subsidie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regio genieten.

 • Wie kan er van deze premie genieten?
  Kleine of middelgrote ondernemingen en zelfstandigen, gesitueerd in de Brusselse regio, die aan de voorwaarden voor het bekomen van deze premie voldoen.

 • Wanneer kan u van de subsidie genieten?
  De opleiding moet de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van jouw onderneming beogen, maximaal 6 maanden duren en een uitzonderlijk of dringend karakter hebben. En de trainingkost moet minimaal 1.000 € bedragen.

 • Wanneer kan u van de subsidie genieten?
  Indien deze training de competitiviteit van uw bedrijf verbetert. Van uzelf (als zelfstandige of manager) of van uw werknemers. En wanneer de trainingkost minimaal 1.000 € bedraagt.

 • Wat moet u doen?
  Lees meer informatie op de website van de Brusselse Regio . Deze subsidie is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Check of u recht hebt op deze subsidie, en informeer ons erover wanneer u zich voor een opleiding inschrijft.

Bel ons: 

02 734 80 73

02 734 80 73

of stuur ons een boodschap:

  Naam *

  Email *

  Telefoon

  Boodschap

  Anti-spam captcha