Zal uw Engelse les voor beginners het verwachte resultaat opleveren?

Velen onder ons zouden graag een andere taal beheersen. Net zoals kinderen hebben we de aanleg om talloze talen te leren en te spreken. Elk van ons heeft blijkbaar een ingebouwd taalleer-systeem dat noodzakelijk is om relaties aan te knopen, ideeën te delen en onszelf uit te drukken.

Voor Europeanen lijkt het onmogelijk als beginners een taal als het Chinees aan te leren, niettegenstaande baby’s die in China geboren worden die taal tijdens hun eerste levensjaren leren spreken. Er bestaat niet zoiets als een moeilijke taal. Toegegeven, voor volwassenen worden de taalleer-spieren een beetje stijfjes, maar we bezitten allen nog steeds die kindse vaardigheid, op voorwaarde dat we ze kunnen activeren.

Engelse les voor beginners

Een cursus Engels beginnen is één zaak, dat op een efficiënte manier doen is een andere.

Kinderen leren door voortdurende blootstelling aan de taal en door het ervaren van de woordenschat en de grammatica vanuit de context en niet door het studeren van tabellen van werkwoordvormen in een saai leslokaal!

Wanneer u aan een Engelse les voor beginners denkt, kan u door die uitdaging overweldigd worden en kan u bij uw opzoekingen bedolven worden onder contradictorische informatie. Leg wat u denkt te weten over het leren van een taal even terzijde; we hebben een lijst opgesteld van wat u NIET moet doen.

Hier zijn de 7 dodelijke fouten om te vermijden wanneer u start met Engelse les voor beginners.

1. Gebrek aan regelmaat en doorzetting.

We kennen allemaal het eeuwenoude gezegde ‘oefening baart kunst’. Het mag dan vervelend zijn dat steeds opnieuw te moeten horen maar als het gaat over het leren van een taal is er werkelijk geen snellere manier om vooruitgang te boeken dan die taal in te oefenen door ze toe te passen. Het is leuk dat je de uitspraak van een bijzonder moeilijk woord onder de knie hebt maar het is allemaal voor niets als je je nieuwe vaardigheden niet regelmatig oefent. Door deelname aan regelmatige sociale activiteiten in de nieuwe taal zal je ongetwijfeld je nieuwe kennis inoefenen, nieuwe woordenschat opbouwen en je grammatica oppoetsen door gewoon je dagelijkse gang te gaan, net zoals kinderen dat doen.

2. Cursus Engels met een schoolse benadering.

Een van de factoren die het schadelijkst zijn voor het aanleren van een taal is de methode waarmee velen onder ons een vreemde taal hebben geleerd. Wanneer we op school een nieuwe taal leren lijkt het alsof de manier waarop we onze moedertaal als kind, dus als beginners, hebben geleerd volledig wordt genegeerd. Op geen enkele manier lijkt het leren van een vreemde taal op het leren van onze eerste taal. Het is veranderd in een schoolvak; een aaneenschakeling van grammaticaregels, woordenschatoefeningen, vertalingen. Vooral veel van buiten leren en lijsten afratelen lijkt dan belangrijk te zijn. Dit is zo inefficiënt dat het grotendeels tijdsverspilling is en bovendien de ziel uit de taal verwijdert. Zonder contextueel leerproces en nog belangrijker, zonder plezier in het verwerven van de nieuwe taalvaardigheden is het effect nihil. Een echte onderdompeling in een taal die men ook effectief spreekt, zonder eindeloze grammatica en woordenlijsten, is wat vereist is. Een taal aanleren vergt dus een andere aanpak.

cursus Engels

3. Onvoldoende spreekoefening.

Het kan verleidelijk lijken, vooral wanneer tijdens een Engelse les voor beginnelingen, om spreekoefeningen zoveel mogelijk te vermijden en enkel schrijf- en leesoefeningen te maken. Men vergeet dan dat men als een kind leerde door te luisteren en dat dan te herhalen. We hoorden onze ouders en onze speelkameraadjes bepaalde geluiden maken die een betekenis bleken te hebben. We leerden de verbinding leggen tussen voorwerpen en ideeën en die klanken. Naarmate ons inzicht dieper werd, leerden we hoe we konden weten of men over het heden, het verleden of de toekomst sprak. Gedurende dat hele proces werd ons op geen enkel ogenblik gevraagd die woorden te lezen, noch werd er ons een lijst gegeven die we moesten studeren. Hebt u ooit een peuter horen praten over adjectieven? Neen toch.

Daarom is het belangrijk de moed te hebben om te spreken. Dit helpt u sneller en efficiënter te leren en zal u ook van nut zijn om uw eigen conversatiestijl te ontwikkelen zodat u uw stem ook in die nieuwe taal kunt vinden.

4. Het Engels in zijn aspecten willen doorgronden.

U moet niet naar Engeland of Amerika verhuizen om een onderdompeling in de Engelse taal te ervaren. Een van de zaken die het leren van een nieuwe taal kan belemmeren is te veel aandacht besteden aan onbelangrijke details. Een taal heeft een onvoorstelbaar ingewikkelde structuur. Stel u een taal voor als een boom, met takken die zich steeds verder en verder vertakken tot bladeren en knoppen, en dat in alle mogelijke richtingen. Het is onmogelijk de hele structuur van die boom te vatten, net zomin als iemand zijn moedertaal volledig kan analyseren in al haar details. Zelfs linguïsten zouden er een hele kluif aan hebben.
Daarom is het advies: start klein en bescheiden met uw cursus Engels, spreek de taal, eerst gebrekkig en daarna hoe langer hoe beter. U begint misschien wel met een Engelse les voor beginners maar weet u wat: u blijft geen beginner. Geniet van die praktische vooruitgang en wees niet te streng voor uzelf: elke vooruitgang is een vooruitgang.

Engels voor beginners

5. Tijd verspillen met irrelevante hulpmiddelen.

Het leven kan hectisch zijn en het lijkt er soms op dat u de tijd niet vindt om die nieuwe taal onder de knie te krijgen. Dat is een goede reden om uw tijd niet te verspillen met hulpmiddelen die u niet verder helpen. Visueel indrukwekkende online leerprogramma’s, oefeningen en boeken die u een ‘verbazingwekkende vooruitgang’ beloven of die u verzekeren dat u de nieuwe taal in een welbepaald aantal weken zult leren, zijn niet enkel tijdverspilling maar werken ontmoedigend wanneer de resultaten uitblijven.

In plaats van dergelijke loze beloftes te geloven is het veel beter om bepaalde activiteiten in uw nieuwe taal uit te voeren. Taal leren is een sociale activiteit en neen, er bestaan geen wonderbaarlijke methodes die tot fantastische resultaten leiden door de aankoop van de een of andere tool.

6. Geen duidelijke doelen voor uw cursus Engels stellen.

Het is niet ongewoon om overdonderd te worden wanneer u een nieuwe taal tracht te leren. Duidelijke en realistische doelen formuleren is dan ook een goede manier om niet vast komen te zitten. De ene keer gaat het verbazingwekkend goed vooruit en de andere keer lukt het helemaal niet. Die fluctuaties kunt u leren beheersen door duidelijke objectieven voor uzelf te formuleren, zowel op korte termijn (u schrijft zich in voor wekelijkse conversatielessen Engels) als op middellange termijn (u wil binnen 6 maanden een conversatie met een native speaker kunnen voeren). Vele andere doelstellingen zijn mogelijk, zolang die u maar engageren om uw taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Stel uzelf de vraag waarom u de taal wil leren en wat u dan zou kunnen doen wat u momenteel niet kunt doen. Zodra u zichzelf voor een leerproject engageert met een positieve ingesteldheid, bent u vertrokken en is er geen stoppen meer aan.

7. Te snel te veel verwachten.

Uw eerste taal leerde u ook niet in een dag. Dus waarom zou het nu wel supersnel lukken? Wees geen perfectionist wanneer u spreekt of grammaticale of woordenschatoefeningen maakt. Wees niet schuchter te spreken of fouten te maken. Zolang u nieuwe dingen uitprobeert in een ontspannen omgeving, zult u nieuwe vaardigheden verwerven en verwerft u uiteindelijk wel de taalbeheersing waar u naar streefde.
Dat is ook wat wij voor ogen houden wanneer wij een cursus Engels geven.

Start vandaag nog met uw Engelse les voor beginnelingen of gevorderden.

Nu u weet welke fouten u moet vermijden wanneer u Engels of een andere nieuwe taal leert, mag u niet aarzelen om ook effectief de verwerving van de nieuwe taal in gang te zetten. U had misschien al lang het plan om uw taalkennis te verbeteren zonder dat u het nodige hebt gedaan om dat doel te realiseren.
De bedoeling om iets te doen is niet hetzelfde als het ook effectief doen.

Stop met dat uitstelgedrag en begin NU.

Bij de English Academy kunnen we u helpen om het natuurlijke leerproces uit uw kindertijd te herontdekken. U mag ons steeds vrijblijvend contacteren om na te gaan hoe we u kunnen helpen. Een cursus Engels (private en groepslessen, leren op afstand voor wie veraf woont, enz.) geeft u een soliede basis om de kennis van de Engels taal op te bouwen.

Maar ook als u elders een oplossing zoekt, zullen deze tips zeker erg nuttig zijn.

Succes ermee!

lees meer