Les Engels betekent les in de belangrijkste wereldtaal.

527 miljoen personen spreken het Engels als hun moedertaal. Ze wordt in 101 verschillende landen gesproken, meer dan eender welke andere taal. Daarom wordt het vaak als de taal van het zakenleven gebruikt. Er zijn vele redenen om Engels te leren; het laat u toe wereldwijd te communiceren, nieuwe vrienden te maken en zakelijke contacten aan te knopen.

Meer en meer bedrijven in alle continenten gebruiken het Engels als belangrijkste of als tweede taal. Vele industrieën gebruiken het ook als eerste communicatietaal. Daarom is het belangrijk voor mensen die in een bedrijfsstructuur willen werken om Engels te leren.
In dit artikel kijken we naar sommige van de belangrijkste redenen om de taal te leren en hoe die zich verhoudt tot de zakenwereld.

les Engels

Waarom is het Engels zo belangrijk in de businesswereld?

U stelt zich wellicht de vraag waarom een andere taal spreken zo belangrijk is. Indien u voor een bedrijf in uw thuisland werkt, denkt u enkel uw moedertaal te moeten gebruiken. Maar er zijn talrijke redenen waarom men met iemand in een andere taal moet kunnen spreken. Het Engels is meestal de gemeenschappelijke tweede taal. Dit betekent dat wanneer u met iemand van een bedrijf in een ander land communiceert, zelfs indien het Engels hun moedertaal niet is, het vaak wel een taal is die ze beheersen.

Hieronder vindt u een aantal redenen waarom op maat gemaakte lessen Engels zo belangrijk zijn in de bedrijfswereld:

1. Het wordt gesproken door 1 op 4 personen.

Niettegenstaande er maar 527 miljoen native speakers van de Engelse taal zijn, wordt het Engels wereldwijd door 1,5 miljard personen gestudeerd. Dit is twee keer zo veel als de op een na meest populaire taal, het Frans. Hiervoor zijn er vele redenen en studeren voor het zakenleven is een van de meest courante.

Meer dan een op de vijf personen in de wereld spreekt het Engels op een bepaald niveau. De mogelijkheden om connecties aan te knopen, op het werk of elders, zijn talrijk. Het aantal gebruikers van de taal zal verder stijgen omdat meer studenten hun carrièremogelijkheden willen verbeteren. Vele bedrijven die het Engels als eerste taal gebruiken, besteden hun klantendienst uit aan anderstalige landen, waar er zo nieuwe jobs worden gecreëerd.

2. Uw lessenreeks Engels laat u toe te communiceren.

Stel u eens voor dat u voor een bedrijf werkt waar het Engels niet de hoofdtaal is. Misschien zijn er vergaderingen of conference calls met bedrijven uit andere landen. Wat te doen wanneer ze uw taal niet spreken? Sommige bedrijven betalen vertalers; andere laten de mogelijkheden gewoon links liggen.
Nog andere, zoals het Japanse bedrijf Rakuten, moedigen hun werknemers aan om in het Engels te communiceren.

De CEO van Rakuten, Hiroshi Mikitani, verklaarde in 2010 dat al het bedrijfspersoneel twee jaar kreeg om Engels te leren. Hij besefte het potentieel van een personeel dat wereldwijd kan communiceren. Bedrijven die een wereldwijde expansie nastreven, focussen zich op medewerkers die verschillende talen kunnen spreken.

3. Vanaf uw eerste les Engels vergroot u uw kans om te reizen.

De term ‘Business English’ verwijst naar een leermethode die gericht is op een zakelijke omgeving. Deze methode leert u nochtans ook vele culturele en algemene termen en thema’s. Dit is ideaal indien u wil reizen, in het kader van een zakentrip of gewoon voor uw plezier. Indien u voor een bedrijf werkt dat internationaal wil groeien, is de kans groot dat ze iemand die het Engels spreekt op zending naar het buitenland sturen. Een goede kennis van de taal plaatst u in een goede positie om voor zo een trip in aanmerking te komen.

Wanneer u aan conferenties deelneemt, komt een vreemde taal ook goed van pas. Internationale samenkomsten van professionals vinden meestal in het Engels plaats. De taal laat u bovendien toe te netwerken met mensen in een taal die iedereen begrijpt. Tijdens zulke evenementen worden er vaak belangrijke internationale contacten gelegd en dankzij het Engels vormen verschillende moedertalen niet langer een belemmering.

4. Engels is de taal van de wetenschap en van IT.

Toen het internet werd gecreëerd, was ongeveer 80% van de inhoud Engelstalig. Dit is in recente jaren verminderd maar is toch nog steeds 30%. Bovendien wordt het internet tegenwoordig door meer dan 1 miljard personen in het Engels geraadpleegd. Dit creëert een enorme mogelijkheid om wereldwijd te kunnen communiceren. Niet enkel is veel inhoud op het internet in het Engels. Vele coderingstalen zijn op die taal geënt. In staat zijn de programmering te begrijpen geeft u toegang tot een internationaal netwerk van professionele opportuniteiten.

Engels is ook de taal van de wetenschap. Ongeveer 80% van alle wetenschappelijke publicaties gebeurt in het Engels. Dit is een enorm hoog percentage en maakt kennis van de taal een vereiste. De meeste wetenschappelijke sectoren gebruiken Engelse woorden en uitdrukkingen. Indien u een loopbaan in geneeskunde of wetenschap ambieert, is het een belangrijke taal om te leren.

Engels voor de bedrijfswereld

5. Grenzen worden minder belangrijk.

De onderlinge verbindingen in de wereld worden steeds belangrijker. Miljarden mensen hebben toegang tot het internet. Dit betekent dat er een globaal netwerk van freelancers ontstaat. Als u niet graag reist maar toch voor personen uit andere landen wil werken, is freelance werk een ideale keuze. Het geeft u de mogelijkheid van thuis uit te werken en daar uw expertise te laten renderen. Meer dan de helft van de freelancers leeft in Noord-Amerika zodat het Engels de dominante taal is.

Als u uw eigen bedrijf in die sector wil oprichten of als freelancer wil werken, geeft het Engels u een veel groter marktbereik. U kan met klanten van over de hele wereld werken en wedijveren met native speakers voor jobs waarvoor u de expertise bezit.

6. Vanaf uw eerste les Engels wordt u competitiever.

Zoals u al in dit artikel kon lezen, zijn er miljoenen mensen die het Engels als hun tweede taal spreken. In een zakelijke omgeving betekent dit dat veel kandidaten voor dezelfde job solliciteren. De kansen liggen voor het grijpen maar u moet een goed niveau Engels hebben om goed te kunnen meedingen. Les Engels, gericht op zakelijke communicatie, biedt u nieuwe, fascinerende kansen, zeker als u een niveau bereikt dat u toelaat vloeiend te spreken.

7. Businessopleidingen gebeuren steeds meer in het Engels.

Veel MBA-opleidingen worden volledig in het Engels gegeven, zelfs in landen waar dat niet de eerste taal is. Engels wordt nu eenmaal als de taal van het bedrijfsleven beschouwd. Meerdere talen spreken is een groot voordeel in de zakenwereld, zoals we reeds aantoonden. Maar met opleidingsorganisaties die wereldwijd MBA’s in het Engels aanbieden, is een goede beheersing van die taal essentieel. Veel van die postgraduaten, zeker aan de betere scholen, hebben strenge toegangsvereisten op vlak van taalbeheersing.

Conclusie over ‘les Engels in de bedrijfswereld’

We hebben een aantal redenen bekeken waarom het Engels belangrijk is in de zakenwereld en de economie. De wetenschap en de technologie hanteren het Engels als belangrijkste taal. Vele internationaal georiënteerde bedrijven communiceren in het Engels naast de lokale taal. Dit betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor individuen met een hoog niveau Engels. Als u wil reizen, als freelancer werken, of nieuwe mensen wil leren kennen, is het beheersen van het Engels als tweede taal een waardevolle vaardigheid.

lees meer